O společnosti

Společnost AudioNIKA s.r.o. byla založena v roce 1996 s cílem poskytovat sluchově postiženým občanům komplexní služby k jejich plné spokojenosti. Ale nejen jim. Také ušním lékařům či foniatrům, a také speciálním pedagogům i logopedům. Navázali jsme spolupráci se světově známými firmami v tomto segmentu trhu, kterou jsme postupně rozvíjeli, kterou rozvíjíme, a kterou budeme rozvíjet i nadále. Od roku 2003 jsme postupně rozběhli spolupráci s firmou MED-EL, rakouským výrobcem kochleárních implantátů. Nejdříve bylo třeba uskutečnit potřebné legislativní kroky, následně vyškolení lékařů – operatérů, technického personálu a logopedů. Poté bylo možné realizovat první dodávky kochleárních systémů společně se zajištěním odborného autorizovaného servisu.

Společnost AudioNIKA s.r.o. v současné době působí v těchto hlavních audiologických oborech a poskytuje následující služby:

Pro více informací o činnosti a nabídce společnosti AudioNIKA s.r.o. navštivte naše webové stránky na adrese audionika.cz nebo nás kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty.